दहावी 2021-22 सेमी - इंग्लिश मीडियम बॅच सुरू झालेली आहे.

इयत्ता नववीत असणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना कळविण्यात येते की नवीन वर्षासाठी (2021-22) दहावीची ऑनलाइन बॅच सुरू झालेली आहे. 

Contact: 9822319133